Årsmøte 2023 Grue idrettslag

bildet viser logo

KUNNGJØRING.

Årsmøte 2023 Grue idrettslag. Det innkalles til årsmøte i Grue idrettslag. Tid: 20. mars 2024 kl 1930 Sted: Kafeteriaen, Gruehallen. Saker som ønskes fremmet for årsmøtet må være hovedstyret i hende senest 06. mars. Saksdokumenter vil være tilgjengelig ved henvendelse til idrettslagskontoret/ daglig leder fra 13. mars. Styret i Grue Idrettslag