Kontaktinfo Grue IL:

Daglig leder: Kristian Rostad dl@grueil.no / tlf: 461 28 672

Gruppeledere:

Håndball: Halvard Hynne – tlf: 901 43 584
Fotball: Lars Dybendal –  tlf: 928 60 828
Ski: Arne Martin Skyrud – tlf: 915 85 475
Curling: Einar Korbøl –  tlf: 951 38 160
Allidrett: Dana Duzekova – tlf: 998 52 342

 
 
 

Styret:

Leder: Nils Johannes Vanebo – tlf: 915 10 100
Nestleder: Tove Haugen – tlf: 997 19 166
Styremedlem: Stine Kristiansen – tlf: 464 71 343
Styremedlem: Håkon Skaraberget – tlf: 917 20 658
Styremedlem: Camilla Bjerkestrand Sørby – tlf: 950 18 885
Varamedlem: Ole-Magnus Flaen – tlf: 924 42 059
Varamedlem: Hans Terje Nesbråten – tlf: 971 75 332

 
 
 
Bilde av styret ikledd grønne gensere og bøttehatter